Paliva

HNĚDÉ UHLÍ
Severočeské doly a.s. Chomutov, Úpravna Bílina-Ledvice, které jsou producentem nízkosirnatého tříděného a energetického uhlí o výhřevnosti 11–18 MJ/kg. Těžené uhlí v závislosti na kvalitě je upraveno tříděním, drcením, rozdružováním na pestrý sortiment obchodních uhelných produktů – tříděného a prachového uhlí, palivových směsí s určením pro široké spektrum odběratelů v průmyslu, energetice, teplárenství a pro komunální spotřebu. Pro malé a střední zdroje, komunální a ostatní podnikatelskou sféru a domácnosti je dodáváno tříděné uhlí v druzích kostka 2, ořech 1 a ořech 2.

Druh Zrnitost Výhřevnost (Qir) Obsah popela (Ad) Obsah vody (Wtr) Obsah síry (Std)
ko2 40 – 100 mm 17,6 MJ/kg 9,8 % 30,2 % 0,77 %
o1 20 – 40 mm 17,6 MJ/kg 9,8 % 30,2 % 0,77 %
o2 10 – 25 mm 17,6 MJ/kg 9,8 % 30,2 % 0,77 %

Jednotlivé druhy lze namíchat např. Oř1 + Ko tzv. kostkoořech.

 

Hnědouhelné brikety REKORD z Německa
Hnědouhelné brikety REKORD z oblasti Lužice mají dlouhou tradici. Úspěšně se používají jako palivo v krbech, kachlových kamnech a jiných topných zařízeních. Potěší nás nejenom svou vysokou výhřevností a dlouhotrvajícím žhnutím, ale i krásnými plameny a malým množstvím kouře. Navíc se do hodnotné suroviny, kterou ani není třeba dovážet zdaleka, nepřidávají žádná pojiva. Na brikety REKORD se vždy můžete spolehnout – jejich kvalita je konstantní!

Výhřevnost Popel Prchavé látky Voda Měrná sirnatost
min. 17,6 MJ/kg 4,5% 43,0% 18,0% 0,39 g/MJ

Hnědouhelné brikety HeizProfi (UNION) z Německa
Hnědouhelné brikety HeizProfi, dříve prodávané pod obchodním označením UNION, jsou vyráběné z kvalitního hnědého uhlí, které pochází z oblasti Kolína nad Rýnem. Jako palivo se používají v krbech, kachlových kamnech a jiných topných zařízeních. Vyznačují se vysokou výhřevností, nízkým obsahem popela a síry a při zvlhnutí nedochází k rozpadu ani samovznícení. Pro vysoký obsah energie vydrží hořet mnohem déle než dřevo. Brikety HeizProfi jsou lisovány bez pojidel.

Výhřevnost Obsah popela Obsah vody Obsah síry Prchavé látky
19,8 MJ/kg 3,5% 19,0% < 0,35% 41,0%

DŘEVĚNÉ BRIKETY
Dřevěné brikety lisované z pilin listnatých stromů převážně dubu. Jsou balené v PE pytlích á 25 kg.

Uhlí ořech 1, ořech 2 a brikety máme také balené v PP pytlích á 30 kg.

Rozvoz zajišťujeme vozidly dle velikosti objednávky a to:
Multicar do 30q
Avia do 50q
Iveco do 90q

S možností úklidu pásovým dopravníkem o délce 3,2 m.

Fotogalerie